Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
17.06.2021
Spustili jsme prodej dětského oblečení
Spustili jsme prodej hand made dětského oblečení - Bakafískovo šití  číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ing. Lucie Hájková

IČO: 04426266

Sídlo: Na Tarase 114, Obříství, 277 42

Bankovní spojení: 1962131014/3030

Telefonní číslo: 733 659 652

Email: bakafisek@gmail.cz

 • 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lucie Hájková, fyzické osoby – podnikatele, se sídlem Na Tarase 114, Obříství, 277 42, identifikační číslo 04426266, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751  odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bakafisek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

2.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

2.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednat zboží také bez registrace.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivě a aktuální, přičemž prodávající není povinen správnost, pravdivost ani aktuálnost údajů jakkoli kontrolovat či ověřovat.

3.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 • 4. INFORMACE O ZBOŽÍCH A CENÁCH

4.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

4.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 • 5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého uživatelského účtu, provede-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

5.2 Pro objednání zboží kupující nejprve vybere zboží, které chce koupit a kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“ jej do košíku vloží. Následně vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží,
 • kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo
 • odkaz na tyto obchodní podmínky (dále společně jen jako „objednávka“)

5.3 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5.4 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce („dále jen elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.7 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle 776 292 902 nebo emailem na e-mail prodávajícího bakafisek@gmail.com.

5.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 • 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1Kupující spotřebitel může zvolit následující formy úhrady:

 • platbu předem převodem na bankovní účet prodávajícího AIR BANK 1962131014/3030. Tato forma úhrady je zdarma,
 • dobírkou (tj. platbou v hotovosti) v místě předání zboží prostřednictvím České pošty nebo zásilkové služby

6.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím spotřebitelem majetkem Provozovatele.

 • 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží a Kupující nese náklady na zaslání zboží zpět Provozovateli.

7.2 Rozhodne-li se Kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Provozovateli písemně nebo prostřednictvím e-mailu bakafisek@gmail.com nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

7.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží je Kupující povinen vrátit nejlépe neotevřené, nepoškozené, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zejména v případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Provozovatel vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

7.4 Kupující zašle zboží spolu s dokladem o koupi (stačí kopie) doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu sídla Provozovatele. Zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží (tj. nikoliv do obálky).

7.5 Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než Kupující vracené zboží předá Provozovateli nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

7.6 Platba za vrácené zboží je prováděna bezhotovostně platbou na účet. Při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny a neučiní-li tak, Provozovatel vrátí peníze stejným způsobem, jakým je přijal.

7.7 Kupující v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku zejména nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 • 8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1 V případě, že je že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případně dodatečně náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povine dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a počet balíků a v případě jakýchkoliv závad o nich sepsat s přepravcem krátký záznam. Jedno vyhotovení záznamu podepsané přepravcem si ponechá a na požádání předloží prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.   

8.5 Prodávající se zavazuje odeslat zboží, které je skladem, do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky (akceptace), není-li dále stanoveno jinak.  Dodací lhůta, která je uvedena v popisu zboží ve webovém rozhraní obchodu má přednost před lhůtami uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Není-li prodávající schopen příslušnou lhůtu dodržet, zavazuje se kupujícího e-mailem, písemně, či telefonicky informovat. Pokud zboží skladem není, může se dodací lhůta prodloužit v závislosti na dodacích lhůtách dodavatele. V případě platby převodem na bankovní účet prodávajícího se dodací lhůta začíná počítat teprve od připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

 • 9. REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNÉNÍ

ROZSAH PRÁV Z VAD:

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

9.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. U dárků, které prodávající bezplatně poskytl kupujícímu v rámci kupní smlouvy na jiné zboží, nelze nad rámec zákona uplatnit odpovědnost za vady, za škodu či záruku.

9.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

LHŮTA:

9.5 Kupující je povinen vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců od převzetí zboží, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

9.6 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

9.7 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

ZPŮSOB:

9.8 Kupující vytýká vady a uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho sídla. Pro urychlení reklamace je rovněž možné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu prodávající: bakafisek@gmail.com (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“). 

9.9 Kupující je povinen:

 • uvést jméno a příjmení kupujícího, adresu, na kterou bylo zboží doručeno, telefonní číslo a e-mailovou adresu kupujícího
 • popsat zakoupené zboží;
 • důkladně popsat vadu zboží a jak se vada projevuje;
 • uvést, kdy se vada projevila;
 • prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího – uvést číslo objednávky zboží, číslo daňového dokladu – faktury a kopii daňového dokladu – faktury;
 • uvést datum převzetí zboží.

9.10 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.11 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

9.12 Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

PRÁVA Z VAD:

 • Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 • 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 • 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

12.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo se k němu nepřihlíží, nebo se takovým stane, pak namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí nebo tím, že se k ustanovení nepřihlíží, nejsou dotčena ostatní ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy včetně obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

13.4 Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Platba „Twisto“ je poskytována společnostíTwisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddílB, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen“Twisto”) na základě postoupení pohledávkyna úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnostTwisto, a to za podmínek uvedených ve„Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, žeje svéprávný a starší 18 let a zároveň si jevědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedenépožadavky.

V případě, že Kupující využije službu„Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravuzboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží čislužby.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněnímobjednávky ze strany Kupujícího, akceptacíobjednávky ze strany Prodávajícího(písemným potvrzením zaslanýmelektronickou poštou) a úhradouobjednaného zboží či služby Kupujícímnebo využitím služby „Twisto“. Kupující berena vědomí, že v případě využití služby“Twisto” je tato objednávka závazná aneslouží jako rezervace zboží či služeb.

Kupující souhlasí s tím, že volbou službyTwisto v nákupním košíku Obchodníka a ponásledném schválení žádosti společnostíTwisto, akceptuje „Všeobecné obchodnípodmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 

 
Kontakty
Ing. Lucie Hájková
Ing. Lucie Hájková
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz